"There will always be more solutions than problems"

Vad är Lösningsfokus?


Lösningsfokus är ett evidensbaserat arbetssätt, en samarbetsmodell, där fokus ligger på människors resurser, förmågor, tidigare framgångar och önskade framtid. I samtal, samarbete och dialoger uppmärksammar man det som redan fungerar, ansträngningar som människor gör för att det ska bli bättre och hur man märker att det blir bättre. Det är detaljerna i den önskade framtiden som man fokuserar på och lägger vikt vid i samtalen. 


Metoden är uppfunnen - beskriven av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare på Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA.

utbildningar 

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar i Lösningsfokuserat arbetssätt.
Upplägg kan innehålla både digitala och fysiska träffar.
arbetsrehabilitering

Vi hjälper företag med arbetslivsinriktad rehabilitering på ett individanpassat och för arbetsgivaren skräddarsytt sätt. 

hälsopromotivt arbete

Tillsammans med arbetsplatsen jobbar vi fram ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete utifrån ett Lösningsfokuserat förhållningssätt.