Föreläsningar


Ämnen för föreläsning/workshop/seminarium kan vara:

  • Arbetslivsinriktad rehabilitering  
  • Lösningsfokuserat arbetssätt
  • Psykisk hälsa
  • Hälsopromotivt arbete

Föreläsningar kan vara på t ex 30 min, 60 min & ½ dag

Kontakta oss för samtal kring hur ett upplägg skulle kunna se ut hos er!