Hälsopromotivt arbetsmiljöarbete

Att fokusera på hälsofrämjande faktorer utifrån ett salutogent perspektiv har en positiv inverkan på arbetsglädje, kreativitet och hälsa. Det innebär ett nytt sätt att tänka, undersöka och arbeta. Det salutogena perspektivet fokuserar på friskfaktorer till skillnad från det patogena som utforskar hur och varför sjukdomar uppkommer.

I det hälsopromotiva arbetet fokuserar vi på vad som fungerar, vad som bidrar till trivsel, motivation, stimulans etc. Det är lätt att tro att man vet svaren på dessa frågor men det är först när man ställer frågorna och lyssnar till de svar man får som man kan få en bild av vad det är som kan skapa en hälsosam arbetsmiljö. Varje arbetsplats har sin unika kombination av vad det är som skapar hälsofrämjande sammanhang.

Ett annat viktigt begrepp i den salutogena ansatsen är empowerment, alla har resurser och förmågor som kan mobiliseras för att öka livskvaliteten. Empowerment utvecklas genom fokus på tidigare framgångar, styrkor, kunskaper m m.

Hur det kan se ut...

Många andra arbetssätt skulle vilja veta varför inte alla ligger på 10 på båda skalorna, eller varför  vissa ligger under 5 på skalorna, vilket troligen skulle leda till långa samtal om orsaker till problemen. Oavsett hur mycket tid man lägger på att ta reda på orsaker bakom problem så kan man aldrig veta om man fått med alla, kanske har den mest avgörande utelämnats? Dessutom innebär det att man blir expert på allt som inte fungerar d v s allt som man inte vill ha. 
Lösningsfokuserade praktiker vill bli experter på det som man vill ha!

När man jobbar Lösningsfokuserat vill man istället bli expert på det som fungerar, resurser som finns, hur man märker att det är bra, hur den önskade framtiden ser ut osv. Det innebär inte att man blir problemfobiker och skyr samtal om saker som behöver bli bättre. Det är viktigt att lyfta och erkänna problem annars kommer människor varken att känna sig lyssnade på eller sedda. Men istället för att borra ner sig i orsaker vill vi prata om hur man vill ha det istället och hur man märker att det går åt rätt håll. Det har visat sig vara mer konstruktivt och hälsofrämjande. 

Det vi är nyfikna på att veta mer om är t ex vad det är som gör att Kalle är på 3,5 på skalan om Arbetsglädje och inte lägre? Vad gör han för att upprätthålla arbetsglädjen på 3,5 så att den inte blir lägre? Hur skulle han märka att arbetsglädjen hade gått upp till 4?

Vad är det som gör att Lisa är på 7,5 på skalan om Arbetsglädje? Vad har hon gjort som har tagit henne så högt? Vilka andra har bidragit till att hon ligger på 7,5?

Feedback från en arbetsgrupp som gick igenom en ganska besvärlig period

"När vi avrundade var det många som tackade och uppskattade att ha fått lyfta fram det som man gör bra, det som trots allt är positivt i det dagliga arbetet och att de har fantastiska kollegor. De menade att detta inte minst var viktigt i den turbulenta tid de levde i just då."