Lösningsfokuserad samtalsterapi/samtalsstöd

Lösningsfokuserad korttidsterapi är ett sätt att samtala som är effektivt. Forskning visar att det leder till önskade och varaktiga förändringar. Upp till 83% upplever att de har fått en förbättrad livskvalitet och att de problem de sökte för inte längre är aktuella eller märkbart förbättrade. Detta efter i genomsnitt fem sessioner.

Lösningsfokuserade samtal fokuserar på framtiden och de resurser och förmågor som finns till hands. Det verkar bidra till effektivitet och att Lösningsfokuserade samtal fungerar. Det handlar om att bygga lösningar snarare än att lösa problem.

Människor kommer till mig med många olika problem, det kan vara; stress, depression, ångest, sömnproblem, drog- och alkoholproblem, relationssvårigheter med både barn och partners, historier om missbruk och förtryck, smärta, psykiska hälsoproblem och arbetsrelaterade problem.

Jag jobbar med alla som tror att Lösningsfokuserad korttidsterapi kan vara till hjälp.

Vi kan träffas för samtal, coaching och konsultation online, på telefon eller så ses vi på mitt samtalsrum i Lund.

 Samtalen kan också fungera som personalstöd för att förebygga och förhindra sjukskrivningar.

 

Företag

Företag erbjuds 10-kort som kan nyttjas av samtliga anställda

 

 

Privatpersoner

Betala via swish eller kontant

Det går att nyttja Friskvårdsbidraget för del av kostnaden.

Du behöver ingen remiss för att komma på samtal till mig. Jag sparar ingen privat information om mina klienter. Mina anteckningar är minnesanteckningar för mig så länge vi jobbar tillsammans och kastas efter avslutad kontakt. Jag jobbar under sekretess vilket innebär att du kan tala om vad du vill i ett tryggt sammanhang. Jag följer yrkesetiska regler och riktlinjer.