Birgitta Friberg

Jag kom först i kontakt med Lösningsfokuserad korttidsterapi för 25 år sedan. Då jobbade jag som gymnasielärare. Jag blev genast förtjust och började använda Lösningsfokus direkt i skolarbetet, fast på mitt eget hemsnickrade sätt eftersom jag ännu inte förstått riktigt vad det handlade om. Lösningsfokus är ”simple but not easy”! 

Efter att ha jobbat med Lösningsfokuserat arbetssätt i många olika sammanhang, gått flera utbildningar, deltagit i många workshops och läst väldigt mycket började jag 2008 utbilda i Lösningsfokus. Sedan dess har det blivit många utbildningar, det har blivit nästan 2000 deltagare! Jag har utbildat handläggare, chefer, specialister, controller och säkert många andra yrkeskategorier i Lösningsfokuserat arbetssätt.

Det bästa med Lösningsfokus är att det går att använda i så många sammanhang och dessutom verkar det funka som en krockkudde mot utbrändhet för utövarna.

Jag är utbildad beteendevetare med en fil kand examen och en magisterutbildning från Lunds och Umeå universitet. Jag har jobbat Lösningsfokuserat inom områden som arbetslivsinriktad rehabilitering, behandlingsarbete, arbetsmiljöarbete och som sagt också utbildat i det under många år.