Teamutveckling

Det Lösningsfokuserade arbetssättet är på alla sätt inkluderande och stärker samarbetet mellan människor och främjar positiva förändringar i olika sammanhang. Lösningsfokus stärker teamarbetet och det hjälper människor att bemästra mänskliga problem på ett konstruktivt och kreativt sätt.


Lösningsfokuserade reflekterande team


Reflektionsgrupper/Lösningsfokuserade reflekterande team är ett effektivt sätt att förbättra möjligheterna för samarbete och för att generera kreativa lösningar. Modellen möjliggör för deltagarna att på ett jämbördigt sätt bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

Modellen för Lösningsfokuserade reflekterande team är enkel och kan användas inom alla yrkesgrupper. En av fördelarna är att det främjar idéer och inbjuder deltagarna att bygga vidare på varandras reflektioner. Detta gör att det blir lättare att hitta användbara och konstruktiva lösningar. Modellen gör också att man undviker att fastna i tröstlösa återvändsgränder av problem och stuprörstänkande.

De Lösningsfokuserade frågorna gör skillnad eftersom de innehåller förantaganden om resurser, förmågor, det som redan fungerar, tidigare lyckade lösningar och kompetens vilket bidrar till ett tillåtande klimat och en ökad kreativitet.

Mötet är indelat i fem faser. Det finns en tydlig struktur och innehållet i de fem faserna är väl definierat. Tidsramar görs upp i förväg för de olika faserna och för hela mötet.


Förändringsarbete


Det är allmänt känt att förändringsarbete är mycket svårt. Att hantera förändring är hårt arbete, att skapa förändring tar massor med kraft, högsta ledningens stöd är viktigt och ofta svårfångat och mycket kontroll måste vidtas för att se till att allt inte går fruktansvärt fel. Åtminstone så sägs det så...

Lösningsfokuserat arbetssätt har visat sig vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt för förändring, ett mer direkt tillvägagångssätt som utgår ifrån människor och hur de fungerar. I komplexa system där människor ingår är det mer framgångsrikt att göra förändringar i små steg, som mini-experiment i vardagen och ta reda på om dessa åtgärder bidrar till att man tar steg i riktning mot en önskad lösning. Det är också till nytta att leta efter ledtrådar som visar att delar av den önskade framtiden redan händer. 


Förändring händer hela tiden.  

Vår uppgift är att lägga märke till förändring som går åt rätt håll, lyfta fram den och utveckla den.