Lösningsfokus i arbetslivet erbjuder skräddarsydda kundanpassade utbildningar i Lösningsfokuserat arbetssätt


Utbildningarna vänder sig till medarbetare, chefer, projekt- och teamledare, coacher och HR-personal – alla som arbetar utvecklingsinriktat bland människor. Alla utbildningar kan skräddarsys efter arbetsplatsens behov vad gäller upplägg, innehåll och längd. De kan innehålla både fysiska träffar och digitala möten.

Ett uppskattat upplägg har varit att man träffas för två dagars utbildning och därefter utbildning/handledning en halvdag per månad. Då får man med sig en grund under de två heldagarna, därefter applicerar man arbetssättet i vardagen och vid fortsatta träffar får deltagarna utbildning/handledning utifrån sin specifika arbetssituation.
 
Välkommen att kontakta oss för vidare samtal om hur ett upplägg skulle kunna se ut hos er.

10 goda anledningar att använda ett Lösningsfokuserat arbetssätt

1.     Det fungerar och är effektivt – en allt större forskningsbas visar på att Lösningsfokus fungerar och att de förändringar man uppnår i arbetet blir bestående

2.     Lösningsfokus är tidseffektivt – den tid man investerar i första mötet har man igen i längden eftersom man uppnår mer på färre träffar – forskning visar på att Lösningsfokuserade coacher/terapeuter i genomsnitt träffar sina kunder/klienter vid 4 tillfällen, det är vad som behövs för att nå ett önskat och hållbart resultat även om den problematik som kunden brottas med skulle kunna beskrivas som svår.

3.     Förhållningssättet är flexibelt – samma kompetenser kan användas oavsett om man jobbar med individer eller grupper och i olika sammanhang; ledarskap, ledningsgrupper, karriärcoachning, i arbete med barn, vid både formella och informella möten… listan kan göras lång.

4.     Medarbetare som arbetar Lösningsfokuserat är mer positiva till sitt arbete, tycker bättre om sina kunder och om sina kollegor. De tränar upp en vana att ge uppskattning, beröm och komplimanger vilket fungerar som ett smörjmedel i samarbetet. Det har visat sig att de som arbetar Lösningsfokus reducerar sin risk för utbrändhet.

5.     Lösningsfokuserat arbetssätt är inkluderande – det finns inga kriterier för exkludering i Lösningsfokus – det funkar oavsett vilka problem, utmaningar eller möjligheter som kunden presenterar. Det har visat sig fungera i alla olika kulturen världen över och oavsett kön, ålder och klass.

6.     Lösningsfokus bygger på samarbete – inget i livet fungerar alltid men Lösningsfokus har en förmåga att bygga goda samarbetsrelationer även i de mest utmanande situationer. T ex i arbete med personer som inte själva valt att komma till oss, människor som känner sig kritiserade och svikna och de som upplever att de inte har några val.

7.     Principerna för Lösningsfokus är enkla – vilket gör att det är lätt att ta till sig för de allra flesta.

8.     Många arbetssätt är komplexa och tar lång tid att lära sig. Lösningsfokus är enkelt att lära sig – i alla fall de teoretiska bitarna och de allra flesta kan använda delar av Lösningsfokus redan efter några dagars utbildning. Självklart tar det år av övning för att verkligen utveckla arbetssättet.

9.     Lösningsfokus är kompatibelt med många andra arbetssätt. Medarbetare som arbetar Lösningsfokuserat upplever att det är lätt att samverka med andra även om de använder andra arbetssätt.

10. Lösningsfokus är entusiasmerande – det väcker nytt intresse för jobbet; det finns hela tiden nya saker att utveckla och bli bättre på.


Lösningsfokuserat ledarskap

·Mycket bra, kompetent och lätt att lyssna på. Duktig föreläsare.
·Höll ett bra tempo på utbildningen och lättförståeligt.
·Du har haft ett stort engagemang och har utmanat mig med dina frågor. Ett särskilt tack för samtalet jag fick ha med dig där jag lärde mig lite mer om att stanna kvar i frågan.
·Stort tack för engagemang! Inlyssnande, lugn och förklarande.
·Bra med olika samtalsövningar där vi fick öva med ”verktygen”. Roligt med kunnig, engagerad utbildningsledare som guidar oss genom utbildningen.

Lösningsfokuserat arbetssätt

·Bra fokus, märks att du har mycket erfarenhet och kompetens inom området vilket känns mycket positivt och tryggt
·Mkt bra gjort, höll hög kvalitet, bra ledarskap, uppmuntrande genom beröm
·Superbra fortsätt så här!
·Väldigt kompetent!
·Jättebra, tydlig. Bra sätt att förklara
·Bra, engagerad
·Bra upplägg – lärorikt & intressant
·Tack för inspirerande & tankeväckande dagar!

Lösningsfokuserat arbetssätt

·Mycket nöjd! Mycket bra att utbildningen täckte både tankesätt och arbetssätt och metoder.
·Det var lagom med övningar och föreläsningar. Man känner sig delaktig hela tiden.
·Lagom balans mellan olika momenten
·Mycket bra övningar, uppdelade så att man hinner hänger med i processen
·Det var jättebra övningar, till nytta
·Jättebra att träna själv & höra andra träna!